środa, 19 kwietnia 2017

Osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej

Osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej (hydrofobowej) to efektywna usługa mająca na celu pozbycie się wilgoci podciągającej kapilarnie od gruntu, przez nieprawidłowo ułożoną izolacje przeciw-wodną, bądź jej zużycie.


Osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej | hydrofobowej

Osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej, a izolacja pozioma fundamentów


W przypadku osuszania ścian metodą iniekcji krystalicznej, przyczynę wilgoci należy szukać w izolacji poziomej fundamentu.izolacja hydroizolacyjna składa się z papy bitumicznej bądź foli izolacyjnej.Gdy ochrona przeciwwilgociowa zostanie zużyta bądź jest niewłaściwie dobrana do warunków panujących w obszarze gruntu na której stoi dom jest duże prawdopodobieństwo iż woda na skutek działania wód gruntowych zniszczy membranę i woda zacznie przesiąkać kapilarnie od strony fundamentu do muru ściany nośnej domu,
Osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej - odtworzenie izolacji poziomej budynku
Osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej - odtworzenie izolacji poziomej budynkuOsuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej to zbiór prac podzielonych na etapy ,których zadaniem jest  pozbycie się wilgoci, przede wszystkim pomiędzy murem ściany nośnej a fundamentem a w konsekwencji odcięcie podciągającej kapilarnie wilgoci i odtworzenie izolacji poziomej budynku. Wstępnym krokiem jest skucie tynku do wyznaczonej wcześniej wysokości i szerokości. kolejną sprawą jest rozwiercenie otworów w murze co 10 - 15 cm i co najmniej 20 stopni poziomo,oczywiście gęstość rozmieszczenia otworów w materiale zależne jest od zasolenia muru.Średnie zasolenie oscyluje w okolicy (0.5%).Następnie z otworów usuwane są resztki tynku i zwilżane wodą od 0.3 - 0.5 litra wody na otwór,w celu lepszego rozprowadzenia materiału hydrofobowego. Jak sama nazwa wskazuje jest to substancja hydrofobowa ,więc lepiej odtwarza barierę hydroizolacyjną gdy powierzchnia kanału jest solidnie "zwilżona" Później do oczyszczonych i wilgotnych otworów jest aplikowana (przypominająca rzadką zaprawę) substancja hydrofobowa składająca się między-innymi aktywatora krzemianowego,należy wspomnieć, iż owa substancja jak np. zaprawa klejowa, czyli ma ograniczony czas obróbki ,więc czym szybciej zostanie użyta tym większe prawdopodobieństwo ,że zostanie prawidłowo odtworzona hydroizolacja .Końcowym etapem prac związanych z Odtwarzanie bariery przeciw-wodnej przez osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej jest zaizolowanie kanałów otworowych tą samą substancją lecz znacznie gęstszą przypominającą "zaprawę murarską".Aby osuszanie ścian było prawidłowo przeprowadzone należy wstrzymać się z ewentualnym tynkowaniem izolowanego muru ,ponieważ wilgoć z tynku mogła by zaburzyć hydroizolację.

Przeczytaj także :piątek, 14 kwietnia 2017

Osuszanie domu - czyli jak zlikwidować wilgoć w budynku


Opisujemy w jaki sposób przeprowadzamy osuszanie domu i likwidacje wilgoci w budynku. Jaki wpływ ma zużyta bądź nieumiejętnie położona izolacja przeciwwilgociowa na konstrukcje budynku ,czy ekspertyza budowlana może być pomocna przy naprawie izolacji poziomej fundamentu.


Osuszanie domu - przyczyna wilgoci w budynku

Osuszanie domu - czyli jak zlikwidować wilgoć w budynku

Aby Osuszanie domu  przeprowadzić skutecznie, trzeba poznać przyczynę wilgoci w budynku.Więc przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, poznajemy przyczynę pojawienia się wilgoci. Jest to kluczowy aspekt ,ponieważ po zdiagnozowaniu problemu możemy przystąpić do kolejnych etapów robót.Przyczyn jest wiele od złej wentylacji budynku ,mostki termiczne po nieprawidłowo położoną izolację przeciwwilgociową ,bądź zmęczeniem materiału.Nasza firma pomaga w likwidowaniu omawianych problemów ,ale w dużej mierze zajmujemy się odtwarzaniem izolacji poziomej.


Ekspertyza mykologiczna - naprawa izolacji poziomej fundamentów


Ekspertyza mykologiczna (budowlana) jest pomocna przy naprawie izolacji poziomej fundamentu. Ekspertyzę mykologiczną wykonuje mykolog ,który dokonuje pomiarów miedzy innymi wilgoci,a także stanu materiału izolacyjnego. Na podstawie tychże pomiarów sporządzany jest raport w którym  zostaje zdiagnozowanych szereg przyczyn w tym wilgoci.Jest to niewątpliwie istotny etap jeżeli chce się skutecznie przeprowadzić osuszanie domu.Osuszanie domu -  odtworzenie izolacji poziomej w budynku


Osuszanie domu -  odtwarzanie izolacji poziomej w budynku


Ostatnim krokiem przy osuszaniu domu jest odtwarzanie czyli naprawa izolacji poziomej w budynku. Prace podzielone są na etapy i mają na celu nie tylko zlikwidować skutki podciągania kapilarnego wody od fundamentu i murów, pochodzącej ze zużycia materiału izolacyjnego  bądź nieprawidłowego montażu izolacji przeciw-wodnej ale zapobiec także ewentualnemu powstania problemu w przyszłości na co dajemy 10 letnią gwarancje.


Ile kosztuje osuszanie domu ?

koszty osuszania domu ustalane są indywidualnie na miejscu.