piątek, 14 kwietnia 2017

Osuszanie domu - czyli jak zlikwidować wilgoć w budynku


Opisujemy w jaki sposób przeprowadzamy osuszanie domu i likwidacje wilgoci w budynku. Jaki wpływ ma zużyta bądź nieumiejętnie położona izolacja przeciwwilgociowa na konstrukcje budynku ,czy ekspertyza budowlana może być pomocna przy naprawie izolacji poziomej fundamentu.

   Osuszanie domu - przyczyna wilgoci w budynku                                    

Osuszanie domu - czyli jak zlikwidować wilgoć w budynku
Aby Osuszanie domu  przeprowadzić skutecznie, trzeba poznać przyczynę wilgoci w budynku.Więc przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, poznajemy przyczynę pojawienia się wilgoci. Jest to kluczowy aspekt ,ponieważ po zdiagnozowaniu problemu możemy przystąpić do kolejnych etapów robót.Przyczyn jest wiele od złej wentylacji budynku ,mostki termiczne po nieprawidłowo położoną izolację przeciwwilgociową ,bądź zmęczeniem materiału.Nasza firma pomaga w likwidowaniu omawianych problemów ,ale w dużej mierze zajmujemy się odtwarzaniem izolacji poziomej.


   Ekspertyza mykologiczna - naprawa izolacji poziomej fundamentów      


Ekspertyza mykologiczna (budowlana) jest pomocna przy naprawie izolacji poziomej fundamentu. Ekspertyzę mykologiczną wykonuje mykolog ,który dokonuje pomiarów miedzy innymi wilgoci,a także stanu materiału izolacyjnego. Na podstawie tychże pomiarów sporządzany jest raport w którym  zostaje zdiagnozowanych szereg przyczyn w tym wilgoci.Jest to niewątpliwie istotny etap jeżeli chce się skutecznie przeprowadzić osuszanie domu.   Osuszanie domu -  odtworzenie izolacji poziomej w budynku                  Ostatnim krokiem przy osuszaniu domu jest odtwarzanie czyli naprawa izolacji poziomej w budynku. Prace podzielone są na etapy i mają na celu nie tylko zlikwidować skutki podciągania kapilarnego wody od fundamentu i murów, pochodzącej ze zużycia materiału izolacyjnego  bądź nieprawidłowego montażu izolacji przeciw-wodnej ale zapobiec także ewentualnemu powstania problemu w przyszłości na co dajemy 10 letnią gwarancje.   Ile kosztuje osuszanie domu ?                                                                 


koszty osuszania domu ustalane są indywidualnie na miejscu.

Usługę osuszanie domu,budynku można zamówić dzwoniąc na tel. 504 928 205 lub pisząc na dertyserwis@tlen.pl


   Przeczytaj także :