niedziela, 16 lipca 2017

Odgrzybianie i usuwanie grzyba i pleśni ze ścian - wilgoć w domu

Wilgoć w domu, skutkiem czego jest grzyb i pleśń na ścianie i suficie. Jest to częsty problem związany z mostkami termicznymi, wilgocią technologiczną, awariami hydraulicznymi i nieprawidłową wentylacją grawitacyjną skutkującą skraplaniem się pary wodnej w miejscach wilgotnych i wyziębionych czyli najbardziej narażonych na pojawianie się zagrzybienia. krok po kroku opisujemy proces usuwania grzyba i pleśni ze ścian, powłok malarskich, tynków oraz wilgoci w domu i mieszkaniu.


   Przyczyny wilgoci w domu przy usuwaniu pleśni ze ścian                                           

Odgrzybianie i usuwanie grzyba i pleśni ze ścian - wilgoć w domu
Wilgoć technologiczna (wilgoć początkowa) jest związana z uwięzieniem pewnych ilości pary wodnej, która to podczas prac związanych z budową domu, nie mogła swobodnie opuścić budynku w sposób przewidziany ze sztuką budowlaną. Resztki wody zawarte podczas niedostatecznego sezonowania fundamentu czy tynków na ścianach nośnych, zamyka drogę parowania wody zawartej w np. zaprawie murarskiej, co z kolei tworzy wilgotne środowisko, które nie tylko stwarza ryzyko powstania grzyba i pleśni np. na ścianie, ale również może uniemożliwić kontynuowanie poszczególnych prac wykończeniowych domu. W przypadku prowadzonych prac glazurniczych na bardzo wilgotnym tynku, który schnąc parując do zewnętrznych części świeżo otynkowanej ściany, odparza i odspaja położoną okładzinę ceramiczną. Również wilgotny i nieprawidłowo sezonowany fundament oddaje wilgoć, która to  perforując do muru, niszczy, w przypadku ścian wewnętrznych np. powłokę malarską.

Mostki termiczne są newralgicznymi punktami konstrukcji budynku, a charakteryzują się dość sporą różnicą temperatury pomiędzy tymi z ubytkami izolacji a właściwie zabezpieczonymi termicznie miejscami. Lokalizacja mostków termicznych jest tym bogatsza im podczas prac budowlanych związanych z budową domu, zostało popełnionych szereg defektów, niezgodnych ze sztuką budowlaną lub ze zużycia. A te często spotykane to punkty łączenia podstawy budynku czyli fundamentu z murem ściany nośnej czy nieprawidłowo ułożona folia wodoprzepuszczalna dachu oraz wełny termicznej. Więc niewłaściwe spasowanie omawianych elementów może w istotny sposób prowadzić do strat ciepła w chłodnych miesiącach, a w konsekwencji do rozwoju drobnoustrojów np stroczka domowego i grzyba z rodzaju strachybotrys, tak chętnie atakującego powierzchnie gipsowe oraz powłoki malarskie czyli ściany.

Skraplanie się pary wodnej to zjawisko mające szereg przyczyn związanych z codzienną eksploatacją domu, występującą np. przy obróbce żywności w kuchni i suszeniu wilgotnych ubrań. Przy braku odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej powodują kondensowanie się pary wodnej w miejscach wyziębionych o dużej amplitudzie temperatury takie jak stolarka okienna i drzwiowa w tym niezaizolowane termicznie punkty z zewnętrznej strony ścian szczytowych, konstrukcji dachu oraz narożniki sufitów, czyli łączenia stropu z murem ściany nośnej. Czynnik niwelujący owe skraplanie można zminimalizować również, montując nawiewniki okienne , które usprawnią wentylacje grawitacyjną i w ten sposób zapobiegną w przyszłości powstania grzyba i pleśni na ścianie czyli w tych newralgicznych miejscach w domu. Należy monitorować poziom wilgoci w celu efektywnej poprawy odprowadzania wilgotnego powietrza poza budynek mieszkalny.    Jak zlikwidować wilgoć w domu - odgrzybianie ścian ?                           


Odgrzybianie i usuwanie grzyba i pleśni ze ścian - wilgoć w domu

Likwidacja wilgoci w domu czyli przyczyny grzyba i pleśni na ścianach czy suficie, to kilka zastosowań technologicznych przewidzianych w celu pozbycia się nadmiaru wilgoci powstałej przez nieprawidłowo działającą wentylacje grawitacyjną, awarie hydrauliczne czy mostki termiczne. Pora roku ma niebagatelne znaczenie, ponieważ można w krótkim czasie obniżyć poziom wilgoci, tradycyjnie wietrząc pomieszczenia, ale efektywnie można tego dokonać również przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych lub mikrofalowych. Problem zaczyna się wtedy, gdy chodzi o nieszczelności w obrębie takich elementów konstrukcyjnych jak np. izolacja pozioma fundamentu czy pionowa muru tzw. przepony przeciw-wodnej, wtedy samo odgrzybianie i osuszanie na wiele się nie zda, bo problem wilgoci powróci, więc tak istotne jest zlokalizowanie przez specjalistę wielu przyczyn pojawienia się wilgoci w naszym domu czy budynkach gospodarczych.   Grzyb oraz pleśń na ścianie, suficie w wilgotnym domu                          


Odgrzybianie i usuwanie grzyba i pleśni ze ścian - wilgoć w domu
Grzyby i pleśnie zlokalizowane na ścianach, suficie w wilgotnym domu, warunkują się rozwojem w wilgotnym mikroklimacie, takim jak zawilgocone powłoki malarskie czy tynki gipsowe, czyli silnie higroskopijne elementy domu. Poprzedzone kondensowaniem na ich powierzchni pary wodnej, a spowodowane pojawieniem się na ścianach szczytowych zewnętrznych domu mostków termicznych. Są to miejsca z niedostateczną izolacją termiczną narażoną na wyziębianie tych elementów konstrukcyjnych budynku, tworząc różnicę temperatury wewnątrz pomieszczenia w domu. Najbardziej newralgiczne miejsca to połączenia podstawy budynku z konstrukcją ściany nośnej oraz izolacja dachu czyli ubytki wełny mineralnej czy pianki termoizolacyjnej oraz folii wodoprzepuszczalnej.


   Jak usunąć grzyba i pleśń ze ścian, czyli skutków wilgoci w domu ?       


Odgrzybianie i usuwanie grzyba i pleśni ze ścian - wilgoć w domu

Usuwanie grzyba i pleśni ze ścian domu czy jakiegokolwiek budynku, jest procesem wykonywanym w kilku podstawowych krokach. charakteryzuje się podaniem środka (preparatu) deratyzacyjnego na powierzchnie tynku bądź powłok malarskich. Jeśli grzyb zaatakował tylko warstwę malarską ściany, natychmiastowo podawana jest mieszanka preparatu w zależności od stopnia porażenia podłoża. Jeśli jednak rozprzestrzenił się na tynk gipsowy, należy wcześniej omawianą strukturę dekoracyjną usunąć. Następnie w zależności od stopnia zagrzybienia podłoża, powtarza się proces, aż do kompletnej likwidacji pleśni. Ostatnim krokiem jest zaimpregnowanie podłoża przed ponownym powstaniem zarodników pleśni i grzybni, to decyduje o efektywnej eliminacji nieproszonego gościa w domu.


   Profilaktyka po usłudze odgrzybiania pomieszczeń i usuwaniu pleśni ze ścian w zawilgoconych domach i budynkach 


Po zlokalizowaniu wilgoci w domu i usłudze odgrzybianiausuwania pleśni ze ściansufitu czy tynków, należy zadbać o profilaktykę działań zapobiegających stworzeniu środowiska do ponownego rozwoju zagrzybienia w budynku.  • Poprawa wentylacji grawitacyjnej w tym udrożnienie jej kanałów 
  • Likwidacja mostków termicznych zlokalizowanych na zewnętrznych ścianach szczytowych oraz w obrębie stolarki okiennej instalując nawiewniki okienne, co w sposób efektywny poprawi cyrkulację powietrza.
  • Naprawa, bądź wymiana membrany paro przepuszczalnej zlokalizowanej przy pokryciu i konstrukcji dachowej domu.
  • Jak również poprawić pionową i poziomą izolację przeciwwilgociową, jeśli  stan owych hydroizolacji tego wymaga.